Get Adobe Flash player

ผู้กำกับการ สภ.บ้านโป่ง

เจตจำนงสุจริต สภ.บ้านโป่ง

ทันข่าว สภ.บ้านโป่ง

เจตนารมณ์ป้องกัน ภ.7

สถิติการเยี่ยมชม

061348
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
11
39
88
60990
541
1652
61348

Your IP: 18.207.240.230
14-07-20

 ประวัติความเป็นมา        สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่งนี้ เดิมทางราชการกรมตำรวจได้ซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ 68 วา จากนางทรัพย์ เป็นเงิน 480 บาท เพื่อก่อตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่ง ครั้งแรกที่ริมแม่น้ำแม่กลอง เมื่อ พ.ศ. 2442 สมัยนั้นพระยาวาสุเทพ เป็นอธิบดีกรมตำรวจภูธร

    ต่อมาสมัยพระองค์เจ้าคำรบ เป็นอธิบดีกรมตำรวจ เห็นว่าสถานีตำรวจเก่าอยู่ห่างเส้นทางรถยนต์ และอยู่ลึกเกินไปไม่สะดวกแก่การติดต่อของทางราชการ ประกอบกับได้มีนายเฮง แซ่ตัน นางจันทร์ วงษ์ไทย  นายเฮ็ก แซ่หว่าน นางซิว แซ่หว่าน ได้ยกที่ดินตรงสี่แยกนี้ มีจำนวน 4 ไร่ 15 วา ให้กับทางราชการ วันที่ 5สิงหาคม พ.ศ. 2463 ทางราชการจึงได้ย้ายสถานีตำรวจจากที่ตั้งเดิมมาตั้งอยู่ที่ดินแห่งนี้ ตลอดมาจนถึงเมื่อ พ.ศ. 2507 สภาพการณ์อาคารของประชาชน ชาวบ้านโป่งทั่วไปได้มีความเจริญเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีราชการที่จะต้องใช้บริการประชาชนมาก สถานีตำรวจจึงคับแคบและอยู่ในลักษณะทรุดโทรม ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติราชการ พ.ต.ต.พิพัฒ พลายเวช ผู้บังคับกองฯ ร.ต.ท.สง่า แสงทอง ผู้บังคับหมวด และพ่อค้าคหบดีผู้มีเกียรติแห่งอำเภอนี้ ได้ปรารภอยากเห็นสถานีตำรวจนี้สร้างขึ้นใหม่ มีพ่อค้า คหบดี จำนวน 26 นาย ปรากฏลายชื่อในศิลาจารึก อีกแผ่นหนึ่ง ได้แสดงเจตจำนงยินดีบริจาคทรัพย์จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนก่อสร้างให้มีอาคารทันสมัยและกว้างขวางสะดวกในการปฏิบัติราชการแต่จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคยังไม่เป็นการเพียงพอ พ.ต.ต.พิพัฒ พลายเวช ผู้บังคับกอง จึงได้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของบประมาณและก็ได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงค์ อธิบดีกรมตำรวจอนุมัติเงินสมทบมาเป็นจำนวนเงิน 296,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท จึงได้เริ่มการก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่งขึ้นใหม่ โดยเชิญ ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงค์ อธิบดีกรมตำรวจ มาทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2507 เวลา 09.27 น. สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2507

   

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาหน่วยงาน บริการเป็นเลิศ

โปร่งใส ยุติธรรมนำความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน สู่ประชาชน